Sport en cultuur

Sociaal beleid

Kunst en cultuur is echt overal. Het brengt mensen samen en laat onze steden en gemeenten bruisen. We durven het gerust de fundamenten van onze samenlevingen te noemen. En die moeten we versterken. Groen geeft de sector zuurstof om te groeien, te vernieuwen en kleurrijker te worden.

Ook onze sportverenigingen schatten we naar waarde. Ze brengen mensen samen, houden ons fit en leren jongeren waardevolle lessen over doorzettingsvermogen, fair play en teamwork. Groen staat voor een divers, professioneel en goed ondersteund aanbod van sport.

Concreet zullen we in Holsbeek:

  1. De gemeentelijke sportterreinen uitbouwen voor verschillende sporten (voetbal, lopen, skaten…) en recreatie (picknick-banken, speeltuin, wandelpaden…).
  2. In het sportbeleidsplan subsidies voor sportinfrastructuur voorzien.
  3. Er bij de bouw en renovatie van onze scholen voor zorgen dat de gebouwen na de lessen ook voor andere sport- en culturele activiteiten gebruikt kunnen worden (brede school-concept).
  4. Burgers echt laten meebeslissen over de invulling van het cultuurbeleid.
  5. Met een intergemeentelijke UITpas mensen met minder middelen korting geven op activiteiten in de gemeente.
  6. De organisatie van taaltafels ondersteunen, waar je al pratend andere talen kan leren.
  7. Lokale cultuurinitiatieven en verenigingen actief blijven ondersteunen (met subsidies, materiaal, communicatie…)
  8. De muziek- en tekenacademie SLAC verder uitbouwen, met een aanbod voor middelbare scholieren en volwassenen.
  9. Gebruik maken van leegstaande pastorieën, gebouwen en kerken om kunstenaars en pilootinitiatieven alle kansen te geven.
  10. Het Kasteel van Horst een centrale rol laten spelen als locatie voor culturele activiteiten.

Maak kennis met:

Herman Theys

Herman Theys

Geboren en getogen in Kortrijk- Dutsel en al 12 jaar actief als gemeenteraadslid in de Holsbeekse politiek.

MEER WETEN >

 

Annelies Vander Bracht

Annelies Vander Bracht

Een warme, zorgzame, leefbare gemeente, daar werk ik als groene schepen al vele jaren aan.

MEER WETEN >

 

Anja Peeten

Anja Peeten

Ik ben zelfstandige trainer/coach en koos 13 jaar geleden om in het mooie groene en rustige Kortrijk-Dutsel te komen wonen met Jan, Renske en Warre.

MEER WETEN >

 

Wim Verkammen

Wim Verkammen

Natuur, dierenwelzijn en vooral onderwijs zijn mijn speerpunten. Ik engageer me om politiek dichter bij de mensen te brengen.

MEER WETEN >

 

Het kan anders