Sociaal beleid

Sociaal beleid

Vijftien procent van de Belgen is arm en nog veel meer mensen lopen risico om in armoede te belanden. Voor een welvarend land als België is dat onaanvaardbaar. Menswaardige inkomens zijn hoognodig, maar armoede is verbonden met zo veel meer beleidsdomeinen. Daarom wil Groen een armoedetoets voor alle beleidsbeslissingen.

Van in de crèche tot in het rusthuis staan we op wachtlijsten. Dat moet anders. Het trek-je-plan-beleid wordt definitief verleden tijd. Groen stelt de hulpvrager centraal en garandeert hulp voor al wie het nodig heeft: jongeren, ouderen, personen met een handicap...

Concreet zullen we in Holsbeek:

 1. De nodige middelen garanderen zodat het OCMW degelijk werk kan blijven leveren, zoals het vandaag doet.
 2. De samensmelting van de OCMW-raad met de gemeenteraad aangrijpen om ervoor te zorgen dat we sociale zaken beter kunnen verbinden over verschillende beleidsdomeinen heen. Zo kunnen we sociale reflexen inbouwen in elk beleidsdomein. Bijvoorbeeld: komen energiebesparende maatregelen ook de zwaksten in de gemeente ten goede?
 3. Ruimtelijke ordening en mobiliteit bekijken vanuit het perspectief van mensen in armoede of kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. Bijvoorbeeld op het vlak van toegankelijkheid en de mogelijkheid tot ontmoeting.
 4. Gaan voor huursubsidies, zodat ook mensen met minder centen een degelijke woning kunnen huren.
 5. Samenwerken met het lokaal dienstencentrum De Sprankel om isolement en vereenzaming van - vooral - senioren te doorbreken (via speelse en vormingsactiviteiten, Repair Café’s, de Buurtmarkt, het sociaal restaurant…). We onderzoeken hoe we dit model kunnen uitbreiden naar andere deelgemeenten of hoe we meer mensen tot bij het dienstencentrum kunnen brengen én het dienstencentrum dichter bij de mensen.
 6. De strijd tegen kinderarmoede in onze gemeente opvoeren en de Verklaring burgemeesters tegen kinderarmoede tekenen.
 7. Met een intergemeentelijke UITpas mensen met minder middelen korting geven op activiteiten in de gemeente.
 8. Fruit aanbieden in de gemeentescholen en de haalbaarheid onderzoeken om betaalbare gezonde schoolmaaltijden aan te bieden.
 9. De gemeentelijke mantelzorgpremie verhogen.
 10. Ervoor zorgen dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen wonen. Dit via samenwerking met thuisverpleging, vrijwilligers, OCMW-diensten, mantelzorgers…
 11. Voor betaalbare kinderopvang zorgen, zonder wachtlijsten en bij iedereen in de buurt. Zo heeft iedereen een plaatsje en vermijden we nodeloos verre ritten om kinderen af te zetten. De gemeente ondersteunt opvanginitiatieven financieel.
 12. Een vrijwilligersplatform oprichten voor mensen die in onze gemeente de handen uit de mouwen willen steken. Het platform bundelt vrijwilligersvacatures van de bib, ouderen thuis, verenigingen, ouderenzorg, asielcentrum, scholen…
 13. Als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in de spreiding van asielzoekers: ook in Holsbeek voorzien we voldoende en leefbare opvangplaatsen afhankelijk van de noden van het moment.
 14. Over de beleidsdomeinen heen werken om erkende vluchtelingen in onze gemeente te integreren.  We begeleiden ze in hun zoektocht naar een passende woning, school, job, verenigingen…
 15. Zorgboerderijen in onze gemeente ondersteunen en nieuwe zorginitiatieven promoten. Holsbeek biedt rust en dat willen we delen met mensen die het nodig hebben.

Maak kennis met:

Herman Theys

Herman Theys

Geboren en getogen in Kortrijk- Dutsel en al 12 jaar actief als gemeenteraadslid in de Holsbeekse politiek.

MEER WETEN >

 

Annelies Vander Bracht

Annelies Vander Bracht

Een warme, zorgzame, leefbare gemeente, daar werk ik als groene schepen al vele jaren aan.

MEER WETEN >

 

Anja Peeten

Anja Peeten

Ik ben zelfstandige trainer/coach en koos 13 jaar geleden om in het mooie groene en rustige Kortrijk-Dutsel te komen wonen met Jan, Renske en Warre.

MEER WETEN >

 

Wim Verkammen

Wim Verkammen

Natuur, dierenwelzijn en vooral onderwijs zijn mijn speerpunten. Ik engageer me om politiek dichter bij de mensen te brengen.

MEER WETEN >

 

Het kan anders