Senioren

Ouderen

We leven steeds langer en ouderen worden almaar talrijker. Dat is een goede zaak: het toont aan dat onze verzorgingsstaat werkt en het verrijkt onze samenleving. Groen wil de vergrijzing verzilveren door onze senioren meer te koesteren – of ze nu zorg nodig hebben, heel actief willen zijn, of beide.

Concreet zullen we in Holsbeek:

 1. Samen met de seniorenraad het beleid voor senioren uittekenen.
 2. Elk beleidsdomein (openbare werken, cultuur, energie…) laten toetsen of maatregelen rekening houden met senioren.
 3. Een digipunt oprichten waar ouderen samen computerlessen kunnen volgen.
 4. In alle deelgemeenten rustplekken inrichten waar je op een bankje kan zitten, kan bewegen op de sporttoestellen, met de (klein)kinderen kan spelen…
 5. Holsbeek als trekker laten optreden om samen met andere gemeenten een beter openbaar vervoer te realiseren, met meer bussen tot later in de avond.
 6. Meer fietsparkings en comfortabele bushaltes voorzien.
 7. Extra investeren in voet- en fietspaden, met oog voor mensen die moeilijk te been zijn.
 8. Een mobiele kruidenier aantrekken, die op vaste tijdstippen langskomt in de wijk en daar een tijdje blijft staan. Zo kunnen minder mobiele mensen ook in de buurt hun inkopen doen.
 9. Een vrijwilligersplatform oprichten voor mensen die in onze gemeente de handen uit de mouwen willen steken. Het platform bundelt vrijwilligersvacatures van de bib, ouderen thuis, verenigingen, ouderenzorg, asielcentrum, scholen…
 10. De gemeentelijke mantelzorgpremie verhogen.
 11. Ervoor zorgen dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen wonen. Dit via samenwerking met thuisverpleging, vrijwilligers, OCMW-diensten, mantelzorgers…
 12. Samenwerken met het lokaal dienstencentrum De Sprankel om isolement en vereenzaming van - vooral - senioren te doorbreken (via speelse en vormingsactiviteiten, Repair Café’s, de Buurtmarkt, het sociaal restaurant…). We onderzoeken hoe we dit model kunnen uitbreiden naar andere deelgemeenten of hoe we meer mensen tot bij het dienstencentrum kunnen brengen én het dienstencentrum dichter bij de mensen.

Maak kennis met:

Herman Theys

Herman Theys

Geboren en getogen in Kortrijk- Dutsel en al 12 jaar actief als gemeenteraadslid in de Holsbeekse politiek.

MEER WETEN >

 

Annelies Vander Bracht

Annelies Vander Bracht

Een warme, zorgzame, leefbare gemeente, daar werk ik als groene schepen al vele jaren aan.

MEER WETEN >

 

Anja Peeten

Anja Peeten

Ik ben zelfstandige trainer/coach en koos 13 jaar geleden om in het mooie groene en rustige Kortrijk-Dutsel te komen wonen met Jan, Renske en Warre.

MEER WETEN >

 

Wim Verkammen

Wim Verkammen

Natuur, dierenwelzijn en vooral onderwijs zijn mijn speerpunten. Ik engageer me om politiek dichter bij de mensen te brengen.

MEER WETEN >

 

Het kan anders