Samenleven en diversiteit

Samenleven en diversiteit

Geen twee mensen zijn gelijk. Leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of gezondheidstoestand leggen bij iedereen andere accenten. Die diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving. Samenleven in verscheidenheid is echter niet altijd eenvoudig. Groen pakt discriminatie doortastend aan en geeft burgerinitiatieven en middenveld een duwtje in de rug.

Concreet zullen we in Holsbeek:

  1. Met onze gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in de spreiding van asielzoekers: ook in Holsbeek voorzien we plaatsen afhankelijk van de noden van het moment.
  2. Over de beleidsdomeinen heen werken om erkende vluchtelingen in onze gemeente te integreren. We begeleiden ze in hun zoektocht naar een passende woning, school, job, verenigingen…
  3. Extra aandacht besteden aan diversiteit in de aanwervingen binnen het OCMW en de gemeentelijke diensten (op vlak van leeftijd, afkomst, gender, geaardheid, personen met een beperking…).
  4. Burgerinitiatieven en verenigingen die bruggen slaan tussen de leefwereld van nieuwkomers en inwoners zoveel mogelijk ondersteunen.
  5. In samenwerking met de gemeentelijke raad voor ontwikkeling en samenwerking (GROS) educatie en beleving van diversiteit in scholen promoten.
  6. Samen met de inwoners wijkfeesten en recepties organiseren om bruggen te slaan in de buurt (zoals bijvoorbeeld het feest in Bergeveld).
  7. Via een feestencharter afspraken maken tussen gemeente, initiatiefnemers en buurtbewoners over geluidsnormen, duurzaamheid en samenwerking met lokale handelaars.

Maak kennis met:

Herman Theys

Herman Theys

Geboren en getogen in Kortrijk- Dutsel en al 12 jaar actief als gemeenteraadslid in de Holsbeekse politiek.

MEER WETEN >

 

Annelies Vander Bracht

Annelies Vander Bracht

Een warme, zorgzame, leefbare gemeente, daar werk ik als groene schepen al vele jaren aan.

MEER WETEN >

 

Anja Peeten

Anja Peeten

Ik ben zelfstandige trainer/coach en koos 13 jaar geleden om in het mooie groene en rustige Kortrijk-Dutsel te komen wonen met Jan, Renske en Warre.

MEER WETEN >

 

Wim Verkammen

Wim Verkammen

Natuur, dierenwelzijn en vooral onderwijs zijn mijn speerpunten. Ik engageer me om politiek dichter bij de mensen te brengen.

MEER WETEN >

 

Het kan anders