Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang

Naar school gaan gaat over zo veel meer dan een goed rapport halen. Onderwijs is de motor van onze samenleving. Het ontplooit ons als mens en geeft onze identiteit vorm. Een goede schoolcarrière zet je in de startblokken voor een goed leven. Groen versterkt het onderwijs en zet de toekomst van onze leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen bovenaan de politieke agenda.

Concreet zullen we in Holsbeek:

  1. De luchtkwaliteit rond de scholen en kinderopvang verbeteren door ingrijpende maatregelen: ijveren voor betere geluidsschermen langs de E314, groene buffers bouwen maar mogelijk, autoluwe en vrachtwagenvrije schoolomgevingen creëren en zelfs onderzoeken of we ongunstig gelegen scholenhaalbaar kunnen verplaatsen.
  2. Fruit aanbieden in de gemeentescholen en de haalbaarheid onderzoeken om betaalbare gezonde schoolmaatijden aan te bieden.
  3. Investeren in duurzame renovatie van onze vrije scholen (renteloze leningen voor isolatie verschaffen, bijvoorbeeld).
  4. Ervoor zorgen dat elk kind, indien nodig, met het gemeentelijk busvervoer op school geraakt.
  5. Blijven streven naar het opsplitsen van de klassen, zodat kinderen kwaliteitsvol onderwijs kunnen krijgen.
  6. Werken aan zorgbrede scholen, waar kinderen geen nummer zijn, maar individueel opgevolgd en ondersteund worden.
  7. Onze schoolgebouwen ook buiten de schooluren openstellen voor een breed publiek.
  8. Ons blijven verzetten tegen pesten op school en binnen de maatschappij. We toetsen dit ook aan andere beleidsdomeinen zoals sport, jeugd en cultuur.
  9. Ouders, deskundigen en andere partners betrekken in het scholenbouwbeleid.
  10. Gaan voor betaalbare kinderopvang zonder wachtlijsten en bij iedereen in de buurt. Zo heeft iedereen een plaatsje en vermijden we nodeloos verre ritten om kinderen af te zetten. De gemeente ondersteunt opvanginitiatieven financieel.

Maak kennis met:

Herman Theys

Herman Theys

Geboren en getogen in Kortrijk- Dutsel en al 12 jaar actief als gemeenteraadslid in de Holsbeekse politiek.

MEER WETEN >

 

Annelies Vander Bracht

Annelies Vander Bracht

Een warme, zorgzame, leefbare gemeente, daar werk ik als groene schepen al vele jaren aan.

MEER WETEN >

 

Anja Peeten

Anja Peeten

Ik ben zelfstandige trainer/coach en koos 13 jaar geleden om in het mooie groene en rustige Kortrijk-Dutsel te komen wonen met Jan, Renske en Warre.

MEER WETEN >

 

Wim Verkammen

Wim Verkammen

Natuur, dierenwelzijn en vooral onderwijs zijn mijn speerpunten. Ik engageer me om politiek dichter bij de mensen te brengen.

MEER WETEN >

 

Het kan anders