Nieuws

08 DEC 2020

Windplan Aarschot

Windplan

Het windplan van Aarschot deed de jongste weken heel wat stof opwaaien.

Aarschot stelde in september 2020 op de eigen gemeenteraad een windplan voor. Dit plan brengt de ideale plaatsen voor windturbines op het grondgebied van Aarschot in kaart. Het plan bakent drie zones af.

Gebied 1 Industrieterrein Aarschot.

Gebied 2 ten oosten van E314 ter hoogte van oprit en afrit Tielt Winge.

Gebied 3 ten westen van E314 ter hoogte van Jennekessstraat en Mostingbos.

Rekening houdend met aspecten als de wettelijke normen rond geluid, slagschaduw, natuur, vogels, vleermuizen, defensie, GSM masten en vliegroutes, werden alle potentiële windgebieden in kaart gebracht. Aarschot maakte na dit onderzoek een keuze van gebieden waar het voor de stad opportuun is om windmolens te plaatsen.

Voor Holsbeek zijn de gebieden ter hoogte van het Mostingbos belangrijk.

De brief die de inwoners van Nieuwrode (deelgemeente van Holsbeek) vorige week in hun bus ontvingen op naam van een deel van het Holsbeeks gemeentebestuur heeft de nodige commotie veroorzaakt. Groen Holsbeek steunde dat initiatief niet en betreurt de heisa. Maar tegelijk is het ook jammer dat stad Aarschot niet of niet eerder heeft overlegd met Holsbeek en de andere buurgemeenten over het windplan. Zo kon de stad heel wat wantrouwen wegnemen. Ook is de publiek beschikbare info van het windplan niet altijd even duidelijk. Dat heeft voor onnodige verwarring gezorgd. Vorige week donderdag hielden Aarschot en de buurgemeenten Rotselaar, Begijnendijk, Scherpenheuvel en Tielt-Winge een overleg. Die gesprekken hebben een aantal misverstanden uitgeklaard. Voor Holsbeek is nu duidelijk welke gebieden Aarschot uiteindelijk op het oog heeft en welke gebieden grenzen aan en belangrijk zijn voor Holsbeek.

Groen is principieel voor hernieuwbare energie en dus windturbines. We hebben ze nodig voor de energie-omslag. Dat is een zaak van ons allemaal. Het plaatsen van windturbines moet uiteraard gebeuren met respect voor de regels en de rechten van omwonenden. Het moet in goed overleg gebeuren. Alleen zo krijgen we mensen mee. We zijn ervan overtuigd dat Aarschot nu ook rekening zal houden met de omwonenden in Holsbeek en, zoals aangegeven in hun visiedocument, een breed draagvlak creëren.

Een extra boost voor dat draagvlak kan het delen van de lasten én de lusten zijn. Groen Holsbeek is sterk voorstander van participatieve energieprojecten: laat burgers mee investeren en rendement plukken van energieprojecten in de eigen buurt of regio.

Maak kennis met:

Herman Theys

Herman Theys

Geboren en getogen in Kortrijk- Dutsel en al 12 jaar actief als gemeenteraadslid in de Holsbeekse politiek.

MEER WETEN >

 

Annelies Vander Bracht

Annelies Vander Bracht

Een warme, zorgzame, leefbare gemeente, daar werk ik als groene schepen al vele jaren aan.

MEER WETEN >

 

Anja Peeten

Anja Peeten

Ik ben zelfstandige trainer/coach en koos 13 jaar geleden om in het mooie groene en rustige Kortrijk-Dutsel te komen wonen met Jan, Renske en Warre.

MEER WETEN >

 

Wim Verkammen

Wim Verkammen

Natuur, dierenwelzijn en vooral onderwijs zijn mijn speerpunten. Ik engageer me om politiek dichter bij de mensen te brengen.

MEER WETEN >

 

Het kan anders