Natuur en milieu

Wonen

Of je nu fruit eet, naar school fietst of in een rivier zwemt, je hebt recht op een gezonde omgeving. Het is een basisrecht. Zuivere lucht, proper water en groen in je buurt maken dat je niet enkel gezonder leeft, maar ook gelukkiger. Een sterk milieubeleid is dan ook een basisvoorwaarde voor onze samenleving.

Een samenleving bestaat niet enkel uit mensen. We maken deel uit van één ecosysteem, met planten, dieren en andere organismen. Tegelijk heeft de mens nog nooit zo'n grote impact gehad op dat systeem. We moeten meer zorg dragen voor de natuur. Dat is ook de beste garantie voor een gezondere samenleving.

Concreet zullen we in Holsbeek:

 1. De luchtkwaliteit rond de scholen en kinderopvang verbeteren door ingrijpende maatregelen: ijveren voor betere geluidsschermen langs de E314, groene buffers bouwen maar mogelijk, autoluwe en vrachtwagenvrije schoolomgevingen creëren en zelfs ongunstig gelegen scholen verplaatsen als het moet.
 2. Meer groene speel- en ontmoetingsruimtes creëren in de verschillende deelgemeentes, met bijzondere aandacht voor de jongeren.
 3. In samenwerking met Natuurpunt, andere gemeenten en de Vlaamse overheid natuurgebieden uitbreiden en, waar wenselijk, beter ontsloten (wandelpaden aanleggen).
 4. Via de scholen en jeugdverenigingen jongeren actief betrekken bij natuurbeheer en -beleid.
 5. Nauwgezet erover waken dat groen elders gecompenseerd wordt wanneer het moet wijken voor bebouwing.
 6. Natuurgebieden beschermen met vernieuwde ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 7. Voor het industrieterrein De Vunt hoogwaardige en duurzame bedrijven aantrekken en de KMO-ruimte er beter doen benutten.
 8. Erosie en overstromingen onder controle houden dankzij een erosieplan, met onder andere wachtbekkens en meer struiken en grassen die het water vasthouden.
 9. Ambitieus verder bouwen aan gescheiden riolering in de hele gemeente. Zo blijft regenwater gescheiden van afvalwater. We voorzien kleine zuiveringsinstallaties in het buitengebied in beheer van de gemeente.
 10. Meer ‘blauwe vingers’ voorzien: we gooien - waar haalbaar - waterlopen met zuiver water weer open.
 11. Actief meewerken aan een versnelde afbouw van asbest in onze gemeente.
 12. Actief meewerken aan het in kaart brengen, opvolgen en saneren van verontreinigde gronden.
 13. Repair cafés de volle (financiële) steun van de gemeente geven.
 14. Met de gemeente bekijken hoe we de eigen aankopen meer circulair kunnen maken (meer hergebruik, tweedehands, herstel, gerecycleerde materialen...).
 15. Van Holsbeek verder een energievriendelijke/neutrale gemeente maken: we integreren hernieuwbare energiebronnen in huidige gemeentelijke gebouwen. We laten ook burgers aandelen kopen in zonnepanelen.
 16. Het gemeentelijk wagenpark verder milieuvriendelijker maken (alles elektrisch).
 17. Namens Holsbeek het burgemeestersconvenant voor 100% hernieuwbare energie tegen 2050 ondertekenen.

Maak kennis met:

Herman Theys

Herman Theys

Geboren en getogen in Kortrijk- Dutsel en al 12 jaar actief als gemeenteraadslid in de Holsbeekse politiek.

MEER WETEN >

 

Annelies Vander Bracht

Annelies Vander Bracht

Een warme, zorgzame, leefbare gemeente, daar werk ik als groene schepen al vele jaren aan.

MEER WETEN >

 

Anja Peeten

Anja Peeten

Ik ben zelfstandige trainer/coach en koos 13 jaar geleden om in het mooie groene en rustige Kortrijk-Dutsel te komen wonen met Jan, Renske en Warre.

MEER WETEN >

 

Wim Verkammen

Wim Verkammen

Natuur, dierenwelzijn en vooral onderwijs zijn mijn speerpunten. Ik engageer me om politiek dichter bij de mensen te brengen.

MEER WETEN >

 

Het kan anders