Mobiliteit en verkeer

Mobiliteit en verkeer
Vlot openbaar vervoer, moderne deelsystemen en aangename straten: in veel landen is het een evidentie. Ook in België liggen de oplossingen binnen handbereik, maar de politieke keuzes blijven uit. Groen hakt de mobiliteitsknopen door. We investeren in vlot openbaar vervoer en veilige wegen voor fietsers en voetgangers. We zorgen ervoor dat je vlot kan overstappen tussen vervoersmiddelen en stimuleren slimme keuzes met een mobiliteitsbudget en kilometerheffing.

Concreet zullen we in Holsbeek:

  1. Het Ruggengraatproject afwerken en onze wegen vernieuwen met slimme financiering van de Vlaamse overheid (Aquafin betaalt mee als de rioleringen vernieuwd worden).
  2. Samen met andere gemeenten aan de kar trekken voor een beter openbaar vervoer. Met meer bussen tot laat in de avond. Er komen ook rechtstreekse bussen tussen de buurgemeenten, zodat je niet altijd langs Leuven moet passeren.
  3. Meer fietsparkings en comfortabele bushaltes voorzien.
  4. Extra investeren in voet- en fietspaden, met oog voor mensen die moeilijk te been zijn.
  5. Samenwerken met andere gemeenten en andere overheden om sluipverkeer in onze gemeente aan te pakken.
  6. Meer parkings voor lang parkeren voorzien om het busgebruik te stimuleren.
  7. Parkeren buiten de dorpskernen aantrekkelijker maken.
  8. Consequente snelheidsbeperkingen toepassen (30 en 50 als regel, 70 waar het kan) en zorgen voor een strikte naleving.

Maak kennis met:

Herman Theys

Herman Theys

Geboren en getogen in Kortrijk- Dutsel en al 12 jaar actief als gemeenteraadslid in de Holsbeekse politiek.

MEER WETEN >

 

Annelies Vander Bracht

Annelies Vander Bracht

Een warme, zorgzame, leefbare gemeente, daar werk ik als groene schepen al vele jaren aan.

MEER WETEN >

 

Anja Peeten

Anja Peeten

Ik ben zelfstandige trainer/coach en koos 13 jaar geleden om in het mooie groene en rustige Kortrijk-Dutsel te komen wonen met Jan, Renske en Warre.

MEER WETEN >

 

Wim Verkammen

Wim Verkammen

Natuur, dierenwelzijn en vooral onderwijs zijn mijn speerpunten. Ik engageer me om politiek dichter bij de mensen te brengen.

MEER WETEN >

 

Het kan anders