Lokale economie

Lokale economie

De winkelleegstand in Vlaanderen nam sinds 2008 met maar liefst 70 procent toe, vooral in de kleinere steden en gemeenten. Tegelijk daalde het aandeel van de detailhandelwinkels aanzienlijk. Om toch bruisende kernen te houden in onze gemeente moeten we met een brede en slimme blik kijken naar de ondersteuning van onze lokale handel. We betrekken - zonder de omgeving te belasten - horeca, detailhandel, makers, diensten, starters, producenten, freelancers... maar evengoed over scholen, ziekenhuizen, openbare instellingen, rusthuizen of culturele instellingen in onze 'bedrijvige kernen'.

Concreet zullen we in Holsbeek:

  1. Een mobiele kruidenier aantrekken, die op vaste tijdstippen langskomt in de wijk en daar een tijdje blijft staan. Zo kunnen minder mobiele mensen ook in de buurt hun inkopen doen.
  2. Onderzoeken of we in elke deelgemeente (beurtelings) een markt kunnen houden.
  3. We promoten en ondersteunen lokale voedselinitiatieven als boeren en buren, Voedselteams, zelfoogst-boerderijen…
  4. Onze toeristische troeven ten volle uitspelen. We brengen onze monumenten, natuur, fietspaden en horeca samen op gemeentelijke fiets- en wandelroutes. We promoten ze tot ver buiten onze gemeente. We voorzien in piek-weekends extra diensten voor fietsers, zoals een fietswash, tijdelijke fietsstallingen…
  5. In de vernieuwde ruimtelijke uitvoeringsplannen gepaste plaatsen voorzien voor lokale handelaars. We bekijken met partners en initiatieven als “De bedrijvige kern” van Unizo hoe we in onze kernen weer meer handelaars kunnen aantrekken.
  6. De organisatie van buurtfeesten stimuleren en ondersteunen. We willen meer feest, meer mensen samenbrengen.
  7. De ontwikkeling van nieuwe multifunctionele ruimte(s) ('Hal H') onderzoeken. Met plaats voor sport, cultuur, vrije tijd, vergader- en vormingsruimtes én startende ondernemingen.
  8. Voor het industrieterrein De Vunt hoogwaardige en duurzame bedrijven aantrekken en de KMO-ruimte er beter doen benutten.
  9. Van Holsbeek verder een energievriendelijke/neutrale gemeente maken: we integreren hernieuwbare energiebronnen in huidige gemeentelijke gebouwen. We laten ook burgers en ondernemers aandelen kopen in zonnepanelen.
  10. We promoten Holsbeek (en het Hageland) als een ideale locatie om films en series op te nemen. Zo krijgt onze regio landelijke bekendheid, naar het voorbeeld van Heuvelland, Haspengouw of de Vlooybergtoren (maar dan zonder de brandstichters).

Maak kennis met:

Herman Theys

Herman Theys

Geboren en getogen in Kortrijk- Dutsel en al 12 jaar actief als gemeenteraadslid in de Holsbeekse politiek.

MEER WETEN >

 

Annelies Vander Bracht

Annelies Vander Bracht

Een warme, zorgzame, leefbare gemeente, daar werk ik als groene schepen al vele jaren aan.

MEER WETEN >

 

Anja Peeten

Anja Peeten

Ik ben zelfstandige trainer/coach en koos 13 jaar geleden om in het mooie groene en rustige Kortrijk-Dutsel te komen wonen met Jan, Renske en Warre.

MEER WETEN >

 

Wim Verkammen

Wim Verkammen

Natuur, dierenwelzijn en vooral onderwijs zijn mijn speerpunten. Ik engageer me om politiek dichter bij de mensen te brengen.

MEER WETEN >

 

Het kan anders