Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren

Groen wil jongeren aanmoedigen om actief deel te nemen aan onze samenleving. We vertrekken daarbij vanuit hun leefwereld en hun rechten. Opgroeiende jongeren worden vandaag geremd in hun mogelijkheden door onder meer de bevolkingstoename en de groeiende tweedeling van onze samenleving. Groen wil kinderen en jongeren de nodige ruimte geven om zichzelf te zijn en om zich te kunnen ontwikkelen. Om hen dat perspectief te kunnen bieden wil Groen investeren in jeugdbeleid en in sectoren, zoals onderwijs, welzijn en cultuur.

Concreet zullen we in Holsbeek:

  1. Gaan voor betaalbare kinderopvang zonder wachtlijsten en bij iedereen in de buurt. Zo heeft iedereen een plaatsje en vermijden we nodeloos verre ritten om kinderen af te zetten. De gemeente ondersteunt opvanginitiatieven financieel.
  2. Ervoor zorgen dat elk kind, indien nodig, met het gemeentelijk busvervoer op school geraakt.
  3. Het jeugdbeleidsplan samen met kinderen en jongeren een update geven.
  4. De jongeren zelf inspraak geven en beluisteren in de verschillende beleidsdomeinen.
  5. De jeugdraad (inter)actief maken.
  6. In alle dorpskernen spelmogelijkheden in de buurt voorzien, zodat jongeren de ruimte krijgen om te spelen.
  7. Ervoor zorgen dat jongeren ruimte krijgen om zich creatief uit te leven (repetitieruimte, skatepark,…).
  8. Diversiteit met alle jeugdwerkorganisaties bespreekbaar maken.

Maak kennis met:

Herman Theys

Herman Theys

Geboren en getogen in Kortrijk- Dutsel en al 12 jaar actief als gemeenteraadslid in de Holsbeekse politiek.

MEER WETEN >

 

Annelies Vander Bracht

Annelies Vander Bracht

Een warme, zorgzame, leefbare gemeente, daar werk ik als groene schepen al vele jaren aan.

MEER WETEN >

 

Anja Peeten

Anja Peeten

Ik ben zelfstandige trainer/coach en koos 13 jaar geleden om in het mooie groene en rustige Kortrijk-Dutsel te komen wonen met Jan, Renske en Warre.

MEER WETEN >

 

Wim Verkammen

Wim Verkammen

Natuur, dierenwelzijn en vooral onderwijs zijn mijn speerpunten. Ik engageer me om politiek dichter bij de mensen te brengen.

MEER WETEN >

 

Het kan anders